A Német Nemzetiségi Önkormányzat hivatalos honlapja - Offizielle Homepage der Deutsche Selbstverwaltung
Logotype
Német Nemzetiségi Önkormányzat, Óbuda-Békásmegyer Deutsche Selbstverwaltung, Altofen-Krottendorf
A Német Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységi programja
A Német nemzetiségi Önkormányzat, Óbuda-Békásmegyer tevékenységi programja (Munka-  és programterv. A részletes programokat lásd évközben folyamatosan a www.braunhaxler.hu oldalon) 1. Általános alapelvek: az NNÖ változatlan tartalommal megerősíti az eredeti, a 27/NKÖ/1995 határozatában még 1995-ben elfogadott  általános alapelveket.  a. Az NNÖ a Budapesten élő magyarországi németek (svábok) oktatási és kulturális autonómiáját kívánja megvalósítani, és közre  kíván működni a III. kerületben élő német nemzetiségiek érdekképviseletében. Mindezt nem elkülönülve, hanem a III. kerület  közéletébe beépülve kívánja szervezni, s ebben folyamatos célja működése társadalmi alapjainak szélesítése. Tevékenysége  alapvetően a magyarországi német (sváb) szellemi és tárgyi kultúra tudatosítására, a helyi sváb hagyományok megőrzésére irányul,  de közreműködik Óbuda-Békásmegyer kultúrájának ápolásában és támogatja az ezzel foglalkozó helyi civilszervezeteket  (egyesületeket).  b. Az NNÖ tevékenysége során folyamatosan együttműködik a Budapesten és környékén működő német nemzetiségi  önkormányzatokkal és civil szervezetekkel, kiemelten a „BRAUNHAXLER” Óbudai Német Hagyományokat Ápoló Közhasznú  Egyesülettel, ugyanígy az „Óbuda Baráti Kör”-rel.  c. Az NNÖ a letéteményese a németországi Billigheim-Sulzbach településsel fennálló partneri kapcsolatoknak, amely Óbuda-  Békásmegyer és Billigheim (Baden-Württemberg) között 1997-ben jött létre az NKÖ kezdeményezésére.  d.  Az NNÖ feladatának tekinti a „svábüldözések” emlékének megőrzését. Ide tartoznak az 1945-ben szovjet kényszermunkatáborokba  „málenykij robot”-ra elhurcoltak, az 1946 év folyamán Németországba "kitelepített" elűzöttek, s végül a 70-es években az óbudai  lakótelepek felépítése előtt Óbudáról kilakoltatott és más kerületekbe „áttelepítettek”.  e.  Az NNÖ tevékenységét döntően Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának hivatali és intézményi keretében kívánja realizálni, azaz  nem kíván párhuzamos struktúrákat létrehozni. Ennek indoka, hogy a német nemzetiségiek érdeke - jogai és kötelességei -  mindenben megegyeznek a többi magyar állampolgár érdekeivel. Kivétel a német nemzetiségi oktatás és nevelés, valamint a sváb  szellemi és tárgyi kultúra megőrzése, azaz a hagyományápolás, amelyek területén történelmi hátrányokat szenvedtek. Ezeken a  területeken az NNÖ képviselői és szakértői folyamatosan közreműködnek a kerületi önkormányzat tevékenységében is.  f.  Az önkéntes közreműködők bevonása a nemzetiségi önkormányzati tevékenységébe folyamatos. Így az NNÖ testülete mellett a  német nemzetiségi oktatásban részt vevő intézmények (Kastély óvoda, Bárczy óvoda, Első Óbudai Általános Iskola, Medgyessy  Ferenc Általános Iskola és az Árpád Gimnázium német csoportja) képviselői, valamint a Braunhaxler Óbudai Német  Hagyományokat Ápoló Közhasznú Egyesület képviselői „állandó meghívott”-ként vesznek részt az NNÖ ülésein és rendezvényein.  g. Az NNÖ csatlakozik az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetségéhez (ÉMNÖSZ közhasznú civilszervezet) és  ennek keretében kezdeményezi az észak-budapesti (EU) régióban –  a környező sváb falvak német önkormányzatainak bevonásával  - egy önkormányzati együttműködési társulás létrehozatalát.  2. Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ): Irányadó a 24/2013(IX.26.)NémetNemzetiségiÖnkormányzat/Határozat határozattal elfogadott módosított SzMSz.  3. Az NNÖ működésének és programjainak anyagi feltételei: Az NNÖ támogatási szerződést köt Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával,  mely részletesen szabályozza az NNÖ pénzügyi gazdálkodásának feltételeit. Jelen Tevékenységi Program az elmúlt évek tevékenységéhez  képest minimálisra csökkentett programokat tartalmaz. Ennek fő oka az, hogy ez elmúlt évek során az NNÖ költségvetési támogatása a  kerületi önkormányzat részéről is folyamatosan csökkent, és 2011-ben a központi költségvetési támogatás is jelentősen (több mint a felével)  csökkent. Bár az NNÖ képviselők kezdettől fogva lemondtak a tiszteletdíjról (eredetileg azért, hogy ez az összeg az óbudai köztéri szobrok  helyreállítására kerüljön felhasználásra, a későbbiekben pedig azért, hogy az NNÖ az egyre romló anyagi helyzet ellenére is a  lehetőségekhez képest  fenntarthassa a korábbi támogatásokat), 2009-től már olyan kevés támogatást kapunk, hogy az anyagi helyzetünk  minden igyekezetünk ellenére is csak szimbolikus tevékenységet tesz lehetővé. A sok „kötelező” feladat mellett már csak a kerületi német  nemzetiségi oktatást és nevelést folytató óvodák (2) és iskolák (2 általános iskola és 1 gimnázium) működésének támogatására és néhány  rendezvényre van lehetőségünk.  4. A kerületi német (nemzetiségi) oktatási program támogatása: A német nemzetiségi oktatással foglalkozó intézmények pedagógiai  programjának megvalósítását alapvetően az állami költségvetésben biztosított fejkvóták (azaz a kiegészítő nemzetiségi „fejkvóta”), és a  kerületi önkormányzat kiegészítő támogatása biztosítja, az oktatási intézmények (2 óvoda, 2 általános iskola és az Árpád Gimnázium)  költségvetésében meghatározottak szerint. Ezeken túlmenően az NNÖ is támogatja ezen intézményeket, az általuk végzett kulturális  (kultúrcsoportok), és oktatás–kiegészítő (nyári táborozások, és német partnervárosi csere), valamint a nemzetiségi pedagógus-  továbbképzés megvalósításában.  5. A minden évre tervezett német nemzetiségi kulturális programok a kerületi német nemzetiségi óvodák és iskolák közreműködésével  a. Óbudai Búcsú (minden év júniusának utolsó teljes hétvégéjén)  b. Szent Márton napi lampionos felvonulások és előadások (minden év november 11-én)  c. Kerületi iskolák "Német vers- és prózamondó, valamint kisjelenet előadó versenye" (minden év november utolsó péntekén, 14.00)  d.  „Német Kultúra Napja” közös kerületi rendezvény (minden év november utolsó péntekén, 16.00).  e.  Nemzetiségi Adventi est (minden év december harmadik csütörtökén 17,00).  6. Német Nemzetiségi programok éves programterv szerint. A programok ismertetése az Óbuda Újságban (csak magyarul) és az interneten:  www.braunhaxler.hu (részben németül és magyarul), illetve a facebook-on a braunhaxlerek oldalon történik. Szentmise a Szent Péter és Pál Főplébánia templomban a  “malenkij robotra” elhurcolt óbudai civil lakosságért, majd koszorúzás a  Városháza falán elhelyezett emléktáblájuknál. Közreműködik a “BRAUNHAXLER” Dalkör.  Hagyományos sváb bál a Békásmegyeri Közösségi Házban  Szentmise a békásmegyeri Szent József plébániatemplomban a békásmegyerről kitelepített civil lakosságért, majd koszorúzás a  templom falán elhelyezett emléktáblájuknál.  Nagypénteki német nyelvű keresztútjárás a Kiscelli Kálváriastációknál.  Május végén-június elején – közösen a “Braunhaxler” Egyesülettel - tanulmányút egy sváb településre  Az Óbudai Búcsú (minden év utolsó júniusi teljes hétvégéjén, eredetileg a Braunhaxler Egyesület kétnapos nagyrendezvénye, mely  2010-ben bekerült az Óbudai Nyár rendezvénysorozatba) ezen belül mindig szombaton délután kórustalálkozó, melyen az Óbuda  környéki, illetve baranyai, tolnai sváb kórusok vesznek részt.  A “BRAUNHAXLER” Egyesülettel közösen rendszerint szeptemberben tanulmányút valamelyik német nemzetiségi napra  Fővárosi Németek Európa Napja, egyben a nemzetiségi iskolák tanévnyitó ünnepsége: Minden év szeptember vége (közös program  Fővárosi Német Önkormányzattal) Helyszín: Német Nemzetiségi Gimnázium – Pesterzsébet.  Adventi Karácsonyi Koncert (közösen a kerületi Szlovák, és Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal, valamint a “Braunhaxler” Német  Hagyományápoló Egyesülettel) minden év decemberének harmadik csütörtökén a Békásmegyeri Közösségi Házban.  Folyamatosan működik a Szőlő utca 72. alatti helyiségeinkben a Német Klub, melynek programjai közösek a Braunhaxler  Egyesülettel.  Folyamatosan működik ugyancsak a “BRAUNHAXLER” Egyesülettel közösen az idősebb korosztály számára szervezett  “Ismerkedés a számítógéppel és az internettel. Idősebbek is elkezdetikk!” tanfolyamunk.   Kiegészítés: az elmúlt évek tapasztalatai alapján programjaink nagy része előzetesen konkrét időpontokra nem tervezhető, azaz ezek az  igények, és a lehetőségek szerint folyamatosan alakulnak. A „nem tervezhetőség” vonatkozik a regionális együttműködés keretében  megvalósuló (ÉMNÖSZ és Fővárosi Német Önkormányzat) programokra is.  7. Együttműködés társadalmi (civil) szervezetekkel: Együttműködési és támogatási igény sok civilszervezet (és magánszemély) részéről  jelentkezik, ezért az NKÖ-n belüli feladatmegosztás a társadalmi szervezetekkel való együttműködésre a következő:  a. Általános felelős (nemzeti ünnepek is): Neubrandt Istvánné  b. Braunhaxler Közhasznú Egyesület és partnerei: Tauner Tibor c. Óbuda Baráti Kör: Dr. Mercz László d.  Egyházi civilszervezetek: Aradi Istvánné  e.  Braunhaxler Német Klub és Túracsoport: Dr. Mercz László  8. Magyarországi német szellemi és tárgyi kultúra tudatosítása, műemlékek helyreállítása (emléktáblák állítása, könyvkiadás, stb.) a. Szellemi kultúra: az NNÖ tevékenységében kezdetektől fogva komoly szerepet játszott Óbuda történelmi  jelentőségének/szerepének tudatosítása, amelyet a 18-19. században a németnyelvűség tett sokszínűvé. Ez tette Óbudát  nemzetközileg is ismertté. Az Óbudai Múzeum mellett működő „Német Helytörténeti Csoport” tevékenysége leállt, mert az NKÖ  forráshiány miatt külső szakértőket anyagilag nem tud támogatni. Ugyanez vonatkozik a könyvkiadásra is. Az NKÖ az elmúlt 10  évben 2 könyvet adott ki és 5 más könyv kiadását támogatta, de forráshiány miatt most már csak másokkal közösen tud szerény  kiadói tevékenységre vállalkozni (Fővárosi Német Önkormányzat).  Már 10 éve kész a kézirata Budai Tibor (9 éve meghalt)  „Elmentek, de nem önként” könyvének, és folyamatos még a gyűjtő munka az "Óbudai Németek Története" című könyv  összeállítására is. Ezek kiadására a közeljövőben sajnos nem kerül sor, mert még hiányozik ehhez néhány anyag, hiányzik a  szakértő szerkesztő és hiányzik a pénz. 2010-ben elkészült Horváth György kézirata „Der Braunhaxler” címmel a 19. századi  óbudai németek életéről, ez az ex-NNÖ elnök (dr. Fehérvári József) magánkiadásában jelent meg.  b. A Szőlő utca 72. klubhelyiségben német-nyelvű Braunhaxler-Könyvtár működik, ahonnan német nyelvű könyveket lehet  kikölcsönözni. 9. Tárgyi kultúra: a 2. világháború során/után eltűnt a markáns történelmi óbudai városkép, hiányzik azon épületek és emlékművek nagy  része, amelyek megadták Óbuda történelmi karakterét. Ennek helyre-, illetve visszaállításáért sokat tett már a magyar állam és a kerületi  önkormányzat is, de mi kezdetektől látjuk, hogy a sváb lokálpatrióták utódaiként a mi hozzájárulásunkra is szükség van. Ez – külön  megállapodás alapján - a “BRAUNHAXLER” Közhasznú Egyesület tevékenysége keretében történik, mely a korábbi években a kerületi  önkormányzattól elkülönített támogatást kapott, azonban 2009-től ez megszűnt. Forráshiány miatt várhatóan csak 2012-ben került sor a  Szent Flórián Fogadalmi szoborcsoport visszaállítására.  10. Információterjesztés és médiakapcsolatok: Az NNÖ tevékenységében jelentős szerepet játszik a tevékenységünket dokumentáló és a  működésünkről folyamatosan informáló média. Minden NNÖ feladatkör felelőse egyben felelős a sajtóháttér megteremtéséért is.  11. Partnerkapcsolatok bel-, és külföldön  a. Belföldön szükséges a szétszórtan működő német nemzetiségi szervezetek közötti együttműködés. Különösen fontos ez a  Budapesten, illetve a budapesti agglomeráción belül a környező falvak sváb lakosságával. Ezt állandó partnertelepülési  együttműködési megállapodások is segítik, évente ismétlődő közös programokkal. (ilyen például Tolna és Szigetcsép, illetve az  Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás)  b. Külföldön a német partnervárosi kapcsolat keretében folyamatos az együttműködés a Baden-Württemberg tartományban található  BILLIGHEIM településcsoporttal, ahol a Békásmegyerről kitelepített svábok egy része él. 2006-ban, a kitelepítés 60. évfordulóján  Billigheim-ben közös megemlékezést (rendezvénysorozatot) tartottunk, 2007-ben az iskolák közötti csereprogram folyatódott.  Ennek keretében 2008-ban 2, majd 2009-ben ismét 2 németországi pedagógus jött 2 hétre Óbuda-Békásmegyerre az iskolákba és  részünkről 4 német szakos pedagógus utazott ki.  12. Történelmi megemlékezések: Az NNÖ közreműködik a magyar nemzeti ünnepek megünneplésében, de kiemelten a magyarországi  németek történelmi jelentőségű eseményeiről emlékezik meg, ezek a rendezvények két nyelven (németül és magyarul) zajlanak.  a. „málenkij robot” megemlékezések (szovjet kényszermunkatáborokba való elhurcolás, 1945)  b. A „Kitelepítés” (1946-1947) megemlékezései.  13. Az NNÖ-Titkárság működtetése (lásd még: www.braunhaxler.hu): A 1032 Budapest, Szőlő u. 72. sz. alatti irodánkban/klubhelyiségünkben (tel/fax 368-4209, 06-30-2214-938, email: braunhaxler@braunhaxler.hu, braunhaxler@t-online.hu) működik a Német Klub, a Túracsoport, a  Braunhaxler Közhasznú Egyesület, és a Braunhaxler Német Dalkör. A Német Klub keretében itt zajlanak a kedvezményes német nyelv-, és  számítógépes tanfolyamok is, köszönhetően egy németországi pályázaton nyert támogatásnak 5 számítógéppel.  14. Támogatások: A Német Nemzetiségi Önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten továbbra is minden évben támogatni kívánja a német  kultúra terjesztését, oktatását.   a. A Német Nemzetiségi Önkormányzat a Medgyessy Ferenc Általános Iskolának és az Első Óbudai Általános Iskolának a német  nemzetiségi tábor megvalósításához támogatást kíván nyújtani.  b. A Német Nemzetiségi Önkormányzat a korábbi évek gyakorlatának megfelelően továbbra is minden évben támogatja a közös  programok, így az Óbudai Búcsú kórustalálkozójának és német nemzetiségi programjának lebonyolításában a  „BRAUNHAXLER” Egyesületet.  c. Az NNÖ az Egyesület keretében működő „BRAUNHAXLER” Dalkör részére is (az Egyesületből 2006-ban kivált tagok helyett  új tagokkal 2007. januárjában alapítottuk meg), mely minden közös programunkon részt vesz, és a német kultúrát képviseli)  évről évre támogatást kíván nyújtani. 15. Az NKÖ közreműködése Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának tevékenységében: Az NKÖ-t a kerületi önkormányzat testületében és  bizottságaiban az NKÖ elnök (Neubrandt Istvánné) képviseli.  Neubrandt Istvánné NNÖ elnök
Nyitólap SzMSz Tevékenységi program Beszámolók Bel- és külföldi webkapcsolataink Webkontakte im In- und Ausland Kapcsolataink Tevékenységi program