A “BRAUNHAXLER” Egyesület hivatalos honlapja
Nyitólap Egyesületünkről Über uns Programrendszerünk Galéria Kapcsolataink
Német-magyar keresztút szövege
Szívünk, lelkünk most kitárjuk, Útad, Jézus, veled járjuk. Kérünk, mélyen, belevéssed szíveinkbe szenvedésed Áll a gyilkos, nagy ítélet, Rajtunk immár igaz véred Valahányszor szavam vétett, Pilátusod lettem néked. I. állomás: Pilátus halálra ítéli Jézust. P: Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged. H: Mert szent kereszted által megváltottad a világot "Akkor kezükbe adta őt Pilátus, hogy megfeszítsék!" Pilátus háromszor jelenti ki Jézus ártatlanságát, és mégis halálra adja az Isten-embert. Az isteni Bárány némán fogadja a halálos ítéletet, és készséges szívvel megy értünk és helyettünk a halálba. Uram, ha most megítélnél, ártatlannak találnál minket? De ha hiba nélkül lennénk is, add, hogy mindig türelmesen viseljük az igazságtalan megítéléseket. Add meg azt is, hogy szavainkra mindig vigyázzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved; jöjjön el a Te országod; legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvöz légy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. P: Könyörülj rajtunk, Uram! H: Könyörülj rajtunk! Schweigend, liebevoll, gelassen seh' ich dich das Kreuz umfassen, wo du, ew'ger Priester, dich selbst als Opfer gibst für mich. II. Zweite Station: Jesus nimmt das Kreuz auf sich. II. Állomás: Jézus vállára veszi a keresztet. V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. R: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst.  O Jesus! Der du willig das schwere, durch meine Sünden dir zugerichtete Kreuz auf dich genommen: gib, dass ich die Schwere meiner Vergehen erkenne und sie bis zum Ende meines Lebens von Grund meines Herzens bereue. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Fruch deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. V: Erbarme dich unser, o Herr! R: Erbarme dich unser! Botlik, roskad, szegény tested, nem bírja a nagy keresztet. Földre sújtód, jaj! én voltam, ki oly sokszor elbotoltam. III. Állomás: Jézus először esik el a kereszttel. P: Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged. H: Mert szent kereszted által megváltottad a világot "Betegségeinket ő hordozta, s fájdalmainkat ő viselte." Kimerült, agyongyötört Üdvözítőnk nem bírja el bűneink rettenetes súlyát. A földre roskad, de újra felkel s tovább járja értünk a keresztutat. Mélységes bánattal siratjuk a magunk elestét, elkövetett bűneinket. Bocsásd meg azokat, Uram! Ezentúl kitartunk melletted, ha kell, a halál árán is. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved; jöjjön el a Te országod; legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvöz légy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. P: Könyörülj rajtunk, Uram! H: Könyörülj rajtunk! Jesus unter Blut und Schlägen siehst die Mutter dir entgegen. Sie sah ihn - betracht' o Herz, Jesus, und Marias Schmerz! IV. Vierte Station: Jesus begegnet seiner betrübten Mutter. IV. Állomás: Jézus szent Anyjával találkozik. . V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. R: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst.  Wenn ich bis dahin durch meine Sünden die Ursache eurer Schmerzen gewesen bin, so soll es künftig nicht mehr geschehen. Mit eurem Bestande werde ich euch lieben und euch getreu sein bis zum Tode. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Fruch deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. V: Erbarme dich unser, o Herr! R: Erbarme dich unser! Vinni terhed, segítségül, itt van Simon Kirenébül Bárcsak én is, bűnös lélek, keresztemmel követnélek! V. Állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni. P: Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged. H: Mert szent kereszted által megváltottad a világot "Megállítottak egy bizonyos Simont, Cirenéből valót, és rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után." Cirenei Simon eleinte csak kényszerűségből viszi a keresztet, de amint az elgyötört Úr Jézusra tekint, elfogja a részvét. Azontúl szíves akarattal és szeretettel hordozza Krisztus keresztjét. Mily nagy kitüntetés számunkra, Üdvözítőnk, hogy mindennapi keresztjeinket veled együtt hordhatjuk. Örömest osztozunk keresztedben és meggyaláztatásodban. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved; jöjjön el a Te országod; legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvöz légy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. P: Könyörülj rajtunk, Uram! H: Könyörülj rajtunk! In dem Schweißtuch für die Mühe dass Veronika es liebe,  bleibt das Bild des Gottes Sohn eingepräget - welch ein Lohn! VI. Sechste Station: Jesus nimmt von Veronika das Schweißtuch. VI. Állomás: Veronika kendőt nyújt Jézusnak. V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. R: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst.  O Jesus! Der du dich gewürdigt hast, dein heiliges Angesicht in das Schweißtuch der Veronika einzudrücken: o drücke doch tief in meine Seele das Andenken an dein bitteres Leiden und Sterben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Fruch deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. V: Erbarme dich unser, o Herr! R: Erbarme dich unser! Földre roskadsz másodízben, értem tűrő kegyes Isten. Hát én hányszor tántorultam! Bűneimbe visszahulltam! VII. Állomás: Jézus másodszor esik el a kereszttel. P: Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged. H: Mert szent kereszted által megváltottad a világot "A mi gonoszságunkért sebesíttetett meg, a mi bűneinkért töretett össze." Mert bűneinkbe folyton visszaesünk, másodszor is leroskadsz, Uram, a kereszt terhe alatt. Add, hogy állhatatlanságunk szégyenét jóvátegyük, hűségesek legyünk hozzád, és jó feltételeinket a sírig megtarthassuk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved; jöjjön el a Te országod; legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvöz légy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. P: Könyörülj rajtunk, Uram! H: Könyörülj rajtunk! Töchter Sions, lasst das Weinen über meine Schmach und Peinen, eure Sünden nur und euch selbst beklaget tränenreich! VIII. Station: Jesus trösten die Frauen von Jerusalem. VIII. Állomás: Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat. V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. R: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst.  Du, o Jesus, tröstest die über dein Leiden betrübten Frauen von Jerusalem. Tröste auch meine Seele mit deiner  Barmherzigkeit, auf die ich vertraue und die ich mir zunutzen machen will. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Fruch deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. V: Erbarme dich unser, o Herr! R: Erbarme dich unser! A keresztnek szörnyű terhe Harmadszor is földre ver le. Ested adjon szent kegyelmet, hogy a bűnből talpra keljek. IX. Állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt. P: Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged. H: Mert szent kereszted által megváltottad a világot "Erőm, mint a cserép, kiszáradt, nyelvem ínyemhez tapadt, lesújtottál a halál porába." Az Úr Jézus lihegve, lélekszakadva harmadszor is leroskad, mert mi oly szánalmas állhatatlansággal, bukdácsolva járunk a megismert igazságok útján, és oly szégyenletesen ragaszkodunk vétkes szokásainkhoz. Mily hősiesség és kitartó szeretet van az Úrban. Végső erőfeszítéssel tart a Golgotára! A véres kereszt legyen intő jelünk: bűnt soha többé el ne kövessünk! Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved; jöjjön el a Te országod; legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvöz légy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. P: Könyörülj rajtunk, Uram! H: Könyörülj rajtunk! Uns're Frechheit abzubüßen, wird sein Kleid ihm abgerissen, und für uns're Lüsternheit  Gall' und Essig ihm bereit't. X. Station: Jesus wird seiner Kleider beraubt und mit Essig und Galle getränkt. X. Állomás: Jézust megfosztják ruháitól. V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. R: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. O Jesus! Der du deiner Kleider beraubt und mit Essig und Galle bist getränkt worden: befreie mich doch von aller unordentlichen Neigung zum Zeitlichen, und mache, dass ich alles verabscheue, was nach der Welt ist oder was zur Sünde führt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Fruch deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. V: Erbarme dich unser, o Herr! R: Erbarme dich unser! Édes Jézus drága testét Véres fára fölszegezték Mi egyetlen boldogságunk, Szent keresztfa, sírva áldunk. XI. Állomás: Jézust a keresztre szegezik. P: Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged. H: Mert szent kereszted által megváltottad a világot "Királyi zászló jár elöl, keresztfa titka tündököl, melyen az élet halni szállt, s megtörte holta a halált." Ég és föld között felmagasztalva függ a Megfeszített. Karját ölelésre tárja. Ajkát a megbocsátás szavára nyitja: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek." Lándzsával átdöfött Szíve sebét menedékül adja, hogy kísértésekben, veszedelmekben mindig oda siessünk. Uram, keresztre feszítésed a mi művünk volt. A jövőben könnyeidben és véredben megtisztult lelkünk szívesen vállalja a szenvedést veled és érted. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved; jöjjön el a Te országod; legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvöz légy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. P: Könyörülj rajtunk, Uram! H: Könyörülj rajtunk! Wundenvoll, erblasst, entkräftet an das Opferholz geheftet, seh' ich, wie der Mittler stirbt und den Sündern Heil erwirbt.   XII. Station: Jesus stirbt am Kreuze. XII. Állomás: Jézus meghal a kereszten. V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. R: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. O Jesus! Der du nach einer dreistündigen schmerzlichen Todesangst am Kreuze gestorben bist: o komm, mit deinem Sterben in mein Herz, damit ich weiterhin lebe in dir, und viel lieber sterbe, als dich, unendliche Liebe noch einmal durch eine Sünde, am wenigsten durch eine Todsünde beleidige. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Fruch deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. V: Erbarme dich unser, o Herr! R: Erbarme dich unser! Keresztfáról már levesznek, Szent Szűz szívén pihen tested, Bár pihennél mindig nálam, tiszta szívem templomában. XIII. Állomás: Jézus testét leveszik a keresztről és fájdalmas  Anyja ölébe fektetik. P: Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged. H: Mert szent kereszted által megváltottad a világot "Szűzanyám, esengve kérlek, hathatósan vésd szívembe, Szent Fiadnak sebeit." Jézus szent testét leveszik a keresztről, és fájdalmas Anyja fogadja ölébe. A Szent Szűz tartja, imádja szent Fiát; nézi, csókolja sebeit. Az ő szíve az égő mécs a kereszt tövén. Fájdalmas égi Anyánkról sohasem feledkezünk el; az ő karjaiban kívánunk majdan meghalni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved; jöjjön el a Te országod; legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvöz légy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. P: Könyörülj rajtunk, Uram! H: Könyörülj rajtunk! Unter Tränen, Weheklagen, wurde Gottes Sohn getragen, in des Felsens düster'n Schoß, der ein schwerer Stein verschloss. XIV. Station: Jesus wird ins Grab gelegt. XIV. Állomás: Jézus holttestét sírba teszik. V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. R: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. O Jesus! Wer bei dir ruhte in der Stille deines heiligen Grabes! Solange ich noch hier leben muss, will ich in und mit dir leben, um einst ewig im Himmel mit dir zu leben und die Früchte deines bitteren Leidens und Sterbens zu genießen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Fruch deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. V: Erbarme dich unser, o Herr! R: Erbarme dich unser! Tekints le, kérünk Uram, családodra, amelyért a mi Urunk Jézus Krisztus nem tétovázott magát a bűnösök kezére adni, és a kereszt gyötrelmét elvállalni! Kérve kérünk, Urunk Jézus Krisztus, legyen erőnk keserves kínszenvedésed; az védjen, őrizzen és oltalmazzon meg minket. Hulló szent véred legyen minden vétkünk tisztogatója és elégtétele. Halálod legyen örök dicsőségünk. Amen. A keresztfához megyek A keresztfához megyek, Mert máshol nem lelhetek Nyugodalmat lelkemnek. S ott talállak, ó Szűzanya, Fájdalom közt bágyadozva, Tőr veré át lelkedet. Mely gyötrelem volt neked Isteni szülöttedet Látni szegény jászolban. S midőn annyi ellenségek Romlására esküvének: Tőr veré át lelkedet. De midőn ezek felett Láttad, mennyit szenvedett, Szenvedett az ártatlan; Láttad őt a Kálvárián, Két lator közt a keresztfán: Kínodat ki mérje meg! A nap elsötétedett, Ennyi kínt nem nézhetett! Borzadván rengett a föld. Sírt, kesergett, gyászolt minden Az egész nagy természetben; De gyötrelmed nagyobb volt. Ezt, ő fájdalmas Anya! Mind értem tűrted vala Értem, háládatlanért! Ki Fiadat megvetettem És keresztre feszítettem, Ó én kárhozat fia! Most a lelkiismeret Életemnek átka lett, Istenem, hová legyek? Nincs lelkemnek csendessége, Rettent a bűn szörnyűsége, Jaj kétségbe kell esnem! Ah, de fülembe hata Szent Fiad e szózata: „Im’ anyád, ó tanítvány!” Tanítványa én is voltam, Míg a bűnre nem hajlottam, Ő engem is rád bízott. Ne nézd bűnös-létemet, Hanem a szeretetet, Mely értem a fán vérzett. Fájdalmaid, ó Szűzanya, Indítsanak bűnbánatra Hogy kegyelmet nyerhessek. Kreuzstamm Kreuzstamm, ich umarme Dich, Ruhe finde nirgends ich Für mein armes Sünderherz. Jungfrau Mutter, an der Stelle, Deines Sohnes Todesschwelle, Stehst Du voller Angst und Schmerz. An der Krippe in dem Stall Fühltest du bereits die Qual, Die den Sohn zum Sterben bringt. Den die Feinde werden töten, Ihn, der kam, um uns zu retten. Deine Seele Schwert durchdringt. Und Du fühlst die Dornenkron Die so sehr drückt Deinen Sohn, Das unschuldige Gotteslamm. Mutter, Du bist tief gebeuget, Dor der Schacher laut bezeuget, Heil bring uns der Kreuzesstamm. Keresztények sírjatok Keresztények sírjatok, Mélyen szomorkodjatok. Keseregjen minden szív, Aki Jézusához hív. Nincsen abban irgalom, Hozzád buzgó fájdalom. Aki téged meg nem szán, Ó Jézus a keresztfán. Szent testednek sebeit, Vérrel folyó kékeit Aki látja és nem sír, Élő hittel az nem bír. A kősziklák repednek, Nap és  Hold sötétednek, Minden élő megindul, Csak a bűnös nem búsul. Száll szívedbe, sirasd meg Vétkeidet s fontold meg, Hogy az Isten fia volt, Aki érted így megholt.
Isteni üdvözítőnk, mi, bűnösök vétkeztünk, és te szenvedtél ártatlanul a keresztúton és a kereszten. Ide juttattak vétkeink. Töredelmes szívvel szánjuk és bánjuk életünk minden bűnét, amelyekkel téged, legnagyobb jótevőnket hálátlanul megbántottunk. Hogy szeretetünket megmutassuk és vétkeinkért megkérleljünk, követünk keresztutadon. Add meg lelkünk üdvösségére és a tisztítóhelyen szenvedő lelkek segítségére Anyaszentegyházadnak a keresztút járására engedélyezett búcsúit. Amen.
Óbudai Német Hagyományokat Ápoló Egyesület, Óbuda-Békásmegyer Verein zur Pflege der Deutschen Traditionen, Altofen-Krottendorf