A “BRAUNHAXLER” Egyesület hivatalos honlapja
Mesél az egykor volt Altofen-Krottendorf/Óbuda-Békásmegyer ...  
Ezen az oldalon szeretnénk egykori lakói segítségével újra életre kelteni az egykori virágzó Óbudát, ezért ez az oldal állandóan változik, gyarapodik.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a “BRAUNHAXLER” Egyesület gondozásában, és támogatásával megjelent kiadványok: - “BRAUNHAXLER” nosztalgianaptár  E naptárak kiadásával Egyesületünk legfőbb célja, hogy a fellelhető régi fényképek, képeslapok segítségével felidézzük a múltat, és Óbuda-Békásmegyer jelen lakosságának bemutathassuk az egykor volt Óbudát, Békásmegyert. Sajnos a gazdasági válság Egyesületünket is igen érzékenyen érintette, ezért a naptárak megjelentetését 2010-től ideiglenesen szüneteltetnünk kell. Reménykedünk benne, hogy eljön még az az idő, amikor újra gyönyörködhetünk a mára már sajnos csak képeken látható nevezetességekben.             1999 2000 2001 2002   2003 2004 2006 2007 2008 2009         2015                      2016          2017            2018           2019         2020 2021 - Óbuda-Békásmegyer múltját, történetét, az ide betelepült svábok életét, szokásait, hagyományait bemutató könyvek A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a “BRAUNHAXLER” Egyesület minden olyan könyv kiadását támogatta és - anyagi lehetőségeinek függvényében - támogatja, mely az ide betelepült svábok életét, szokásait, hagyományait, kulturáját mutatja be. Elévülhetetlen érdemei vannak ebben a munkában Gálosfai Jenőnének, aki időt, fáradságot nem sajnálva megírta az óbudai németek bevádorlástörténetét, összefoglalta a svábok szőlőtermesztő munkájának eredményeként létrejött méltán híres óbudai kiskocsmákat, és összegyűjtött receptjeinek köszönhetően közkinccsé tette a hagyományos óbudai sváb gansztronómiát. - Gálosfai Jenőné eddig megjelent könyvei: - Holevász Katalin      A szerző a Bárczy Géza Általános Iskolában tanít, Óbuda-Békásmegyer krónikája című munkáját a 7-12. osztályosok részére állította össze. Jelen kiegészítő környezetismereti könyv a német nyelvoktatásban résztvevő gyerekek számára készült. A könyv  használatával a gyerekek megismerkedhetnek szűkebb pátriájuk történetével, hagyományaival, népszokásaival. - Lipp Mónika Lipp Mónika nagyszüleinek ajánlott könyvében Óbuda-Békásmegyer XVIII. századi barokk és rokokó műemlékeit mutatja be, korabeli források segítségével idézi fel őket,  és a hozzájuk kapcsolódó történeteket. A Békásmegyerről 1946-ban kitelepített svábok visszaemlékezése egykori szülőfalujukra Emlékvers Johann Zurmühl, Békásmegyerről kitelepített sorstársunk imakönyvéből, aki belehalt a  honvágyba:                                           Kedves Magyarország 1946 1946 Liebes Ungarland                              Érted erőt, vért, izzadságot                    Hab, Fleiss, Schweiss und Blut                              nem sajnáltunk.                                          für Dich verwandt,                              Mégis elűztél Németországba              trotzdem hast Du alle                              minden svábot.                   Schwaben nach Deutschland                                                                                                                             verbannt                              Kedves hazánk,                                                Ist das der Dank,                              köszönetként ezt kaptuk?           lieb Heimatland?” - Neubrandt Istvánné: Braunhaxlerek                A régi Braunhaxlerek, vagy leszármazottjaik visszaemlékezései Itt szeretnénk közzétenni mindazokat a visszaemlékezéseket, gyűjtéseket, melyben az egykor itt élt svábok vagy leszármazottjaik szeretnének megosztani Óbuda-Békásmegyer jelen lakosságával. Az 1698-1720 között három hullámban Óbudára betelepült németeket - keserű fintora a sorsnak - három hullámban üldözték el innen: - 1945. januárjában a munkaképes (17-60 év közötti) férfilakosságot, de kisebb számban nőket is, a szovjetek “malenkíj robot”-ra hurcolták, számuk megközelítette a 12.000 főt. Sajnos csak mintegy harmaduk térhetett haza négy-ötévi kényszermunka után a legtöbb esetben maradandó testi, és minden esetben lelki sérülésekkel. - 1946. február-márciusában (főleg Békásmegyerről) a sváb családokat 20 kg csomaggal kitelepítették Németországba, ahol - a háború után ők is nagyon szegények voltak, rosszul éltek - “magyar cigányoknak” hívták őket, és néhány év is eltelt, mire beilleszkedtek, megtalálták helyüket. Mára már megbecsült polgárai lettek “régi új” hazájuknak. Ha Magyarországra jönnek, azt mondják: hazajövünk, amikor visszamennek Németországba, azt mondják: hazamegyünk. - Az 1960-as évek végén Óbudát szinte porig rombolták, a még álló sváb házakat a föld színével tették egyenlővé, helyükre hatalmas panelépületeket emeltek. Az itt lakó maradék svábságot Budapest legtávolabbi kerületeibe (Újpalota, Újpest, Lágymányos, stb.) költöztették. Nagyon kevesen tudtak itt maradni. Az elköltöztetettek - részben már nagyon öregek voltak - közül nagyon sokan belehaltak a bánatba, hogy el kellett hagyniuk otthonukat, ahol kicsi házban éltek, kertjük volt, állatokat tartottak, az új panelépületekben nem tudták megszokni a megváltozott életkörülményeiket. - Hídvégi (Handl) Iván: A Kövi Szűz Mária templom 200 éves fennállására                                              Hittantanár példakép                                             Borozók, vendéglők, kocsmák, éttermek, kávéházak Óbudán - Neubrandt István:        Az óbudai németségről - Dr. Fehérvári József:    Az óbudai németek története                                             Schicksal der Altofner Deutschen         - Dr. Makra Zsigmond:  Testvérhegy, Viharhegy, mi a nevük eredete?                                                      Találkozzunk a Fenyőmezei és a Házaló utca sarkán? A Német Önkormányzat és a “BRAUNHAXLER” Egyesület által vagy közreműködésével restauráltatott, és visszaállíttatott műemlékek:         
A Szentháromság Szoborcsoport                                      A békásmegyeri Kurtz-kereszt                                   A Szent Flórián fogadalmi oltár a Flórián téren             a Szentlélek téren                                                                                                                                                    
Kiscelli Kálváriastációk és a Golgota
Nyitólap Egyesületünkről Über uns Programrendszerünk Galéria Kapcsolataink
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a “BRAUNHAXLER” Egyesület fennállásának 20. évfordulójára megjelent “Braunhaxlerek” című kétnyelvű könyv, mely összefoglalja az elmúlt 20 év eredményeit, megemlékezik mindazokról, akik munkájukkal hozzájárultak, hogy Óbuda- Békásmegyeren a német hagyományok ma is élnek, a felújított épített örökségünk  gazdagítja kerületünket. A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Braunhaxler Egyesület megalakulása óta ápolja az Óbudán új hazára találó német telepesek hagyományait, gondozza épített örökségüket. Sokan támogatnak bennünket ebben, így e könyv szerzője is. Fennállásunk 25 éves jubileumára ennél a könyvnél szebb, értékesebb ajándékot nem is kaphattunk volna. Köszönjük szépen.
Óbudai Német Hagyományokat Ápoló Egyesület, Óbuda-Békásmegyer Verein zur Pflege der Deutschen Traditionen, Altofen-Krottendorf