A “BRAUNHAXLER” Egyesület hivatalos honlapja
Egyesületünknek, amelyet 1994-ben alapítottunk, és 2001-ben közhasznú fokozatú szervezetté vált, nyilvántartott tagjainak száma 600 fő körül van, melynek mintegy kétharmada nyugdíjas.  Egyesületünket azzal a céllal hoztuk létre, hogy megőrizzük, ápoljuk és továbbadjuk a még fellelhető vagy felkutatható német (sváb) hagyományokat, és a régi Óbudát megismertethessük a mai Óbuda lakosaival. A kilenctagú BRAUNHAXLER Elnökség és háromtagú Felügyelő Bizottság tagjai társadalmi munkában végzik tevékenységüket. Egyesületünk díszelnöke hagyományosan Óbuda-Békásmegyer polgármestere. Egyesületünk megalapítása óta szorosan együttműködik az óbuda-békásmegyeri Német Kisebbségi Önkormányzattal, rendezvényeik mindig közösek.   RENDEZVÉNYEINK: ÓBUDAI BÚCSÚ: a Péter-Pál templom egyházi búcsúja alkalmából szervezett több,  mint 200 éve hagyományos népünnepély, amelyet 1995-ben a "Braunhaxler" Egyesület elevenített fel. Azóta minden évben megrendezett  hétvégi kulturális rendezvénysorozat az óbudai Fő téren. A kulturális hagyományőrző program keretében neves együttesek és a kerületi iskolák műsorával, sramlizenével, utcabállal, kirakodóvásárral tesszük kellemessé 10-15000 vendégünk számára minden év június utolsó hétvégéjét. KRUMPLIBÚCSÚ: Minden év december 26-án, Karácsony másnapján a hagyományoknak megfelelően az 1835-ös nagy pusztító árvíz emlékére tartjuk, amikor is az árvíz elől az alacsonyan fekvő területek lakossága a budai hegyekre menekült, és az ott élő sváb gazdáknál húzta meg magát. Itt fő ételük a krumpli volt libazsírral, s ezt kapja most is mindenki, aki részt vesz egész napos kulturális rendezvényünkön.  Ezen a napon emlékezünk meg a Városháza falán elhelyezett emléktáblánál az Óbudát oly jelentősen sújtó "málenkíj robot" áldozatairól is. Ez a nap egyben egy népi díszpolgári cím adományozása is: ez  alkalommal választjuk meg a Krumpli-királyt , mely cím azt a személyt illeti meg, aki az év során a legtöbbet tette Óbuda-Békásmegyerért. HELYTÖRTÉNETI KUTATÁSOK   Az Óbudai Múzeummal való együttműködésben Német Helytörténeti Csoport működik, ennek keretében különösen a könyvkiadás az eredményes. Eddig  aktívan közreműködtünk a következő könyvek kiadásában:   Szülőföldünk Békásmegyer szociográfia a békásmegyeri svábok történetével (saját kiadás magyarul, több szerző).   Szülővárosunk Óbuda és Békásmegyer krónikája  (saját kiadás németül, egy, az iskolai oktatást kiegészítő tankönyv, szerző: Holevász  Katalin). A 14 segítőszent története Magyarországon (magyarul, szerző: Balázs Erzsébet). Művészet a XVIII. században Óbudán (magyarul, szerző: Lipp Mónika). Német földről gyalogszerrel, tutajjal (két nyelven tükörfordításban, az óbudai németek bevándorlás-története, szerző:  Gálosfai Jenőné).   Óbuda-Békásmegyer történeti kronológiája (magyarul, az  Óbudai Múzeum Helytörténeti füzetek sorozatában).   Kockás abrosz, jó kadarka  (magyarul, az óbudai kiskocsmák története, szerző: Gálosfai Jenőné)   1998 óta évről-évre kiadjuk a "BRAUNHAXLER" nosztalgianaptárt, mely korabeli fényképek és képeslapok segítségével mutatja be a régi, már-már feledésbe merült Óbudát, Békásmegyert.   Egyesületünk megalakulása óta készíttetjük és gyűjtjük a kéziratokat, az 'Ez is Óbuda történetéhez tartozik' vagy hasonló című összefoglaló könyvhöz, feldolgozva a német Óbuda történetét is, kitekintéssel más nemzetiségekre és az itt kialakult, illetve már meglévő kisebbségek és lakosok kultúrájára. Kész kézirataink vannak a málenykij robot témakörben is, amelynek Óbudán kb. 7000 áldozata volt 1946-1949 között  (Budai Tibor:  Elmentek, de nem önként).   MŰEMLÉKVÉDELEM   Nem kevésbé eredményes azon óbudai emlékművek helyre- és visszaállítása, amelyek a 18. és 19. századi városkép kiemelt helyszínei voltak. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának jelentős támogatásával, közösen az Óbudai  Német Kisebbségi Önkormányzattal eddig a következő történelmi emlékműveket restauráltattuk és állítattuk vissza :   1996: A Kiscelli Kálvária stációi és kápolnája (Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata ehhez helyrehozta a környező utakat is). 2000: Szentháromság Fogadalmi Emlékmű szoborcsoport és Óbuda + országzászló a Szentlélek téren. 2001: Kurtz-kereszt  tűzvész-emlékmű Békásmegyer-Ófaluban. 2001-ben megkezdtük a Flórián téri Fogadalmi Oltár (Szent Flórián szoborcsoport) helyreállíttatását. A még megmaradt szobordarabokat a Budapesti Történeti Múzeum engedélyével elszállíttattuk a Kiscelli Múzeum Kőtárából a restaurátorok sóskúti műhelyébe, illetve a szobrászművész csobánkai műtermébe. A restaurálási munkálatok befejeződtek, a hiányzó részek elkészültek, és Budapest Főváros Önkormányzatának és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának támogatásával a gyönyörűen elkészült 2012. szeptember 26-án felszentelt szoborcsoport az eredeti helyével szemben - hasonlóan a Szentlélek téren lévő Szentháromság szoborcsoporthoz - Óbuda egyik gyöngyszeme lett.   Egyesületünk keretében a következő önálló csoportok működnek:   "BRAUNHAXLER" Dalkör, mely aktívan vesz részt egyházi, illetve világi rendezvényeinken. Kórustitkár: Domaniczky Gabriella 06-20-4303658             "BRAUNHAXLER" Klub és iroda, A klubdélutánok programját az Óbuda Újság  közli.  Ötödik éve folyamatosan tartjuk az 'Ismerkedés a számítógéppel és az internettel' tanfolyamokat, melynek során az idősebb korosztály az alapvető számítógépes ismereteket sajátíthatja el. Német nyelvtanfolyamokat indítunk kezdő és/vagy haladó fokon. Felelős: Neubrandt Istvánné 06-30-2214-938                                     Egyesületünk elnöke az alapítástól kezdve, és jelenleg is Tarlós István, ügyvezető elnöke  1998-ig Dr. Fehérvári József volt, aki 2010-ig a kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke volt.  Egyesületünk ügyvezető elnöke az 1998-tól haláláig Neubrandt István, német nemzetiségi önkormányzati képviselő, volt (+2004) akit Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata  német nemzetiségi és keresztény vezetői tevékenységének elismeréseképpen Óbuda-Békásmegyer díszpolgárává választott.  Az Egyesület jelenlegi elnöke Pappné Windt Zsuzsanna .
Bemutatkozunk
 Nyitólap Egyesületünkről Über uns Programrendszerünk Galéria Kapcsolataink
Óbudai Német Hagyományokat Ápoló Egyesület, Óbuda-Békásmegyer Verein zur Pflege der Deutschen Traditionen, Altofen-Krottendorf